Politiet om manglande fartsmåling: – Kan bli laserkontrollar

– Det kan bli gjennomført laserkontrollar i Eiksundtunnelen, seier lensmann Guttorm Hagen, som er einingsleiar for politiet på Søre Sunnmøre.

Eiksundtunnelen.  Foto: Knut Arne Aarset

Gjennomsnittsmåling Våren 2012 vart det sett i gang gjennomsnittsmåling, eller strekningsmåling, i den nesten åtte kilometer lange Eiksundtunnelen. Målinga førte til 29 inndregne førarkort og nesten tre millionar kroner i bøter, før fotoboksane slutta å fungere tidleg i 2015. – Dette visste eg ikkje, seier lensmann Guttorm Hagen.  Foto: Linda Eikrem / Vikebladet

Nyheter

(Vikebladet Vestposten) Torsdag fortalde Vikebladet Vestposten at gjennomsnittsmålinga i Eiksundtunnelen har vore ute av drift sidan tidleg i 2015, det kan du lese om her.

Fartsmålinga i Eiksundtunnelen:

Ute av drift i to år, politiet ikkje varsla

Fotoboksane i Eiksundtunnelen har vore ute av drift sidan tidleg i 2015. Vegvesenet har ikkje gitt beskjed til politiet.


Guttorm Hagen seier politipatruljane køyrer gjennom tunnelen heile døgnet, og at inntrykket deira er at trafikken vanlegvis flyt godt.  Men etter at det vart kjent at fartsmålinga i Eiksundtunnelen ikkje fungerer, seier Hagen:

– Det er halde laserkontrollar i Ellingsøytunnelen og i tunnelane på Kvivsvegen, så slike kan kome også i Eiksundtunnelen.

Han rår folk til å halde fartsgrensa, unngå saktekøyring og ikkje jage.

– Ein kjem raskt nok gjennom tunnelen viss ein held fartsgrensa, slik unngår vi ulukker. Eg håper Statens vegvesen rettar feilen snart, seier Hagen.

Ifølgje vegvesenet skal fartsmålinga i Eiksundtunnelen fungere igjen i løpet av hausten.

Denne saka sto først på vikebladet.no