Fjord Cadenza:

Graut, leik - og Mozart

– Til grunn ligg eit ønskje om å gjere musikk som ikkje kan definerast som populærmusikk, meir tilgjengeleg.

Intro-konsert I alt skal Fjord Cadenza halde seks konsertar der publikum får gjere seg kjent med musikk som ikkje er å rekne som populærmusikk, på ein uformell måte. Laurdag står klassisk musikk på menyen i den første konserten, og innimellom graut og leik skal Magne Fremmerlid og Charlotte Fongen synge frå Tryllefløyta. Pressefoto 

Nyheter

Det seier Inger Bakke, styremedlem i Fjord Cadenza – og programansvarleg for ein ny serie med det ho omtalar som intro-konsertar, i regi av festivalen.