– Klipp hekk og busker

Ålesund kommune oppfordrer alle til å bidra til at skolebarna får en trygg skoleveg.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Nyheter

– Vi oppfordrer alle om å sørge for god sikt ved avkjørsler til private eiendommer, skriver kommunen på nettsida si.

– God sikt er en forutsetning for at bilister skal få øye på gående og syklende som krysser avkjørsler. Hekker og busker som har vokst seg frodige i løpet av sommermånedene, bør nå få seg en klipp. Barna må få en trygg skolevei. Vi oppfordrer derfor alle til en dugnad i lokalmiljøet, heter det.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss, er det ditt ansvar å sørge for fri sikt, understreker kommunen.

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt eller belysning. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.