Helse Midt-Norge frifunnet

Helse Midt-Norge har blitt frifunnet i ankesaka om tomtevalget i sjukehussaka.

Det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde. Kristiansund kommune gikk til sak fordi de mener vedtaket er ugyldig. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal 

Nyheter

Frostating lagmannsrett har frikjent Helse Midt-Norge, ifølge NRK Møre og Romsdal.

– I det store bildet er helseforetaket frikjent, og det er selvsagt svært skuffende for oss, sier ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund kommune til kanalen..

Kommunene er i tillegg dømt til å betalte 280.000 kroner i sakskostnader.

Dommen er forkynt for partene i ettermiddag, men blir ikke offentlig før mandag.

Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge fordi de mener prosessen rundt tomtevalget av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal var feil.

Helseminister Bent Høie var blant dem som vitnet da saka var oppe.