Forsinket på grunn av skiltbestillings-boom

Skiltene om 70-sone mellom tunnelene og rundkjøringa på Kverve lar vente på seg.

ELLINGSØY Her ved Hofflandkrysset skal 80-sona bli til 70-sone.  Foto: Ticiane Oliveira

Nyheter

Statens vegvesen lovte å sette ned fartsgrensa fra 80 til 70 kilometer i timen på ei strekning på fv 107, mellom tunnelene og rundkjøringa på Kverve på Ellingsøy. Området omfatter Hofflandkrysset og et mindre kryss i skoleområdet nærmere Kverve. Etter purringer sa Statens vegvesen at nye skilt skulle komme opp før sommerferien. Men ingen har sett noe til de ennå?