Har Sunnmøres største pengebinge

Herøy-reder Per Sævik sitter etter alt å dømme på Sunnmøres største pengebinge. Der befinner det seg rundt 1,5 milliarder kroner i kontanter.

MILLIARDER Herøy-reder Per Sævik sitter etter alt å dømme nå på den største private formuen på Sunnmøre. Han er god for 1,5 milliarder i kontanter.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Drøyt 500 millioner kommer fra Fjord 1, som børsnoteres tirsdag.