Møreaksen i en tynn tråd

Erkjenner at prisen på Møreaksen må kuttes – vil ikke si hvor mye

Høyres Helge Orten erkjenner at prisen på Møreaksen må ned for at prosjektet kan bli realisert. Hvor mye vil ikke Orten svare på.

Høyres Helge Orten erkjenner at prisen må ned på Møreaksen. Men vil ikke si hvor mye.  Foto: KNUT ARNE AARSET

Nyheter

Rapport on nye vegprosjekt

Møreaksen i en tynn tråd

Realiseringen av Møreaksen henger i en tynn tråd i følge en ny rapport fra Oslo Economics.

- Det er helt umulig for meg å komme med noe tall på dette. Det vil være useriøst, dette må Vegvesenet få regne på, mener Orten.

Men han vet hvor det ikke kan kuttes. Broen over Julsundet og den undersjøiske tunnelen må bygges som firefelts motorveg. Prisen for dette er rundt 15 milliarder kroner. I tillegg slår Orten fast at det må bygges en tunnel under Molde. Ifølge kravene fra Statens vegvesen må den ha fire kjørefelt når den skal være en del av E39. Hvor mange milliarder det krever vil ikke Orten spekulere i. Det som da gjenstår er å spare inn på vegløsningen fra Vestnes til Ålesund.