Nogva kjøper Heimdal

Nogva Motorfabrikk AS i Haram har inngått avtale om kjøp av 51 prosent av aksjene i Heimdal Propulsion AS i Molde.

Avtale Kjell Norvoll, Nogva, og Svein Tore Tande, Heimdal.  Foto: Tony Hall

Nyheter

Oppkjøpet og samarbeidet gir begge mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked, skriver selskapene i ei pressemelding.

I forbindelse med oppkjøpet endrer Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.

Begge selskap kommer fra samme bakgrunn som motorprodusent tidlig på 1900-tallet.

Heimdal Propulsion AS ble etablert i 1916 med basis i motorproduksjon. Etter hvert skiftet fokuset over til produksjon av gir- og propellanlegg.

Nogva Motorfabrikk AS ble etablert i 1913, også med motorproduksjon som grunnlag for virksomheten. I tillegg har de produsert gir og propellanlegg.