Vil ikke sjekke lovligheten

Fylkesmannen kommer ikke til å sjekke lovligheten av at kontrollutvalget stengte et møte der de skulle behandle Bingsa-saka.

stengte: Fylkesmannen mener det ikke er grunn til å sjekke lovligheten av at kontrollutvalget stengte et møte.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det var Nytt i Uka som ba fylkesmannen sjekke lovligheten av vedtaket om å lukke et møte den 5. mai. Etter den tid har fylkesmannen fått redegjørelser om saka både fra Ålesund kommune og fra Sunnmøre kontrollutvalgsekretariat.

På bakgrunn av dette, finner fylkesmannen at det ikke er noen grunn til å foreta en lovlighetskontroll.

Han viser til at det skal hefte usikkerhet ved lovligheten av en avgjørelse før fylkesmannen beslutter å foreta en lovlighetskontroll. Som et utgangspunkt mener fylkesmannen at det må legges fram konkrete forhold som er egnet til å skape tvil om lovligheten.

Fylkesmannen anser saka som avsluttet fra sin side.