Derfor skifter de ut rør og kabler på Hessa

Gamle rør og kabler skal skiftes ut.

Hessa Her skal det bli busslommer når den nye idrettshallen kommer.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

I Skarbøvikgata, Kaptein Linges veg, Anton Alvestads gate og Aarsæthervegen skal det til sammen graves 900 meter grøfter der infrastruktur fra krigens dager står foran en helt nødvendig utskiftning.

– I kontrakten med entre-prenøren står det at arbeidet skal være ferdig i løpet av oktober, forteller Einar Løkken som er avdelingsingeniør for utbygging hos virksomhet for vann, avløp og renovasjon i Ålesund kommune.

Opprinnelig var det planen å legge de nye rørene i det framtidige fortauet på nordsida av Kaptein Linges veg.

– Men det mangler penger til dette vegprosjektet, og vi valgte derfor å legge rørene på sør- sida. Det betyr at trafikken blir minst mulig hindra, sikkerheten til arbeidsfolket blir bedre og når idrettshallen i Osane bygges, er infrastrukturen tilrettelagt, sier Løkken. Dette er et prosjekt til 15 millioner kroner, og entreprenøren har satt på fire graveteam. Området som sprenges ut ved grusbana i Osane, skal gi plass til blant annet busskur og nytt fortau.