Utvik: Opnar for tyngre køyretøy

Fredag blir omkøyringsvegen i Utvik opna også for tyngre køyretøy.

Her er den midlertidige brua på plass.  Foto: Privat

Nyheter

– Det blir kolonnekøyring for alle køyretøy frå fredag klokka 16.00. Dei siste utbetringane på omkøyringsvegen vert gjort no, slik at me kan sleppe endå større køyretøy gjennom, seier avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune har jobba for å utvide passeringa forbi det flaumskadde partiet på fv. 60 i Utvik til å gjelde også tyngre køyretøy, skriv vegvesenet. 

– Men først måtte ein kome lenger i anleggsarbeidet på plassen, og ein måtte få oversikt over og reparere skader fleire stader på vegen over Utvikfjellet, slik at det blir trygt for tyngre bilar å køyre over.

Vil opne i september

Den midlertidige vegen er framleis å rekne som einvegskøyrd. Omkøyringsvegen blir døgnopen, men vegvesenet oppmodar tungtrafikk om å ikkje køyre på natta, grunna sjenanse for private bustadar tett ved.

Planen er å opne fylkesveg 60 rundt 20. september. Vegen blei stengd etter store skadar under flaumen.To veker sidan Storelva og Brulandselva i Stryn gjekk over sine breidder etter forrykande regnvêr

Nordfjordbygda Utvik slikkar sine sår etter flaumen

– I dette bygget har det vore mykje moro, både bursdagar og bryllaup. No er huset borte, for alltid.


Tek bort ekstraferje

Frå laurdag av blir det igjen ei ferje på sambandet Anda-Lote.

– Me vil rose Fjord1 som var raskt på plass med ekstraferje og har trafikkert sambandet med to ferjer i perioden med stenging og redusert framkomst over Utvik, seier Svenn Finden.