Mobbe-saken

Avslo tilbud om 1,2 millioner kroner

Tilbud om minnelig ordning fra Glen Børge Flø.

Ulstein kommunes advokat Øyvind Renslo i retten fredag.  Foto: Arne Per Andersen

Nyheter

Ankesaken i mobbesaken Glen Børge Flø har anlagt mot Ulstein kommune går i dag inn i siste dag. Det er prosedyrene som gjenstår, men før saken kom i gang, spurte lagmann Dag Brathole om partene hadde forhandlet om en minnelig ordning.