Treng to båtar for å flytte trålarvraket

Det må to ankerhandteringsfartøy til for å få flytta trålarvraket i Hundeidvik. Dei må iallfall ha eitt skip i bakhand.

BOTNEN Trålaren «Krasnoselsk» ligg nede i gjørma på botnen i Hundeidvik. Det har vraket gjort sidan 2011. Trålaren eigast av det russiske reiarlaget Comserv-Fish.   Foto: HARALD FAUSKE

Nyheter

– Difor kjem vi ikkje i gang med operasjonen enno, ikkje før marknaden for ankerhandteringsfartøy har roa seg, seier kaieigar Bjørn Idar Lyngvær.