Pengegaver til Sunnmøre Museum og Brazz Brothers

Får til sammen 350.000 kroner.
Nyheter

Stiftinga Sunnmøre Museum får 250.000 kroner gjennom den såkalte gaveforsterkningsordningen basert på pengegaven på 1 mill. kroner fra stiftelsen Kjell Holm, opplyser Høyre-politiker Marianne Synnes.

Gaven skal gå til ulike formidlingsopplegg knyttet til bankskøyta. Basert på en gave på 400.000 kroner fra Sparebanken Møre, får The Brazz Brothers 100.000 kroner i gaveforsterkning.

Regjeringen innførte i 2014 en gaveforsterkningsordning for å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver.

– På grunn av stor interesse og oppslutning om ordningen i det første prøveåret, har regjeringen styrket og videreutviklet den både i 2015 og 2016, opplyser Synnes.

I 2017 ble rammen utvidet til 51,1 millioner kroner, og gjelder for flere formål.

Først i 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.