Da Ålesund kuppet klippfisken

Ålesunderne var mer fryktløse enn folk i Kristiansund. Vanlige folk kunne lettere slå seg opp og fram. Det er en av forklaringene på hvordan Ålesund ble størst på klippfisk.

Før i tida Ålesund hadde færre berg å tørke fisk på enn Kristiansund, men bildet viser at bergknausene ble godt utnyttet. Buholmstranda i Ålesund i 1867. Bildet har blitt restaurert av Lars Lunde. Foto: J.K. Mauseth  Foto: ukjent

Nyheter

Ålesund har ikke alltid vært størst, men står i dag for hele 90 prosent av den norske klippfiskeksporten.