Tiltale

Tatt for ruskjøring fem ganger på et drøyt år

Mann i 30-åra tiltalt for ei rekke lovbrudd, blant anna for å gjentatte ganger ha ført motorvogn selv om han var påvirka av narkotika.

Sunnmøre tingrett. Illustrasjonsbilde  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Narkolovbrudd, brudd på legemiddellovgivninga, båttjuveri, vinningsforbrytelser, skadeverk, kjøring i rus, kjøring uten gyldig sertifikat og kjøring der motorvogna enten har feil kjennemerker eller mangler slike: Tiltalepunktene er mange for en mann i 30-åra som er bosatt i distriktet her.

Selv om oppbevaring av drøyt 90 gram hasj i juni 2015 nok er det mest alvorlige tiltalepunktet med ei strafferamme på fengsel i inntil to år, velger vi å fokusere på mannens forhold til bilkjøring og rus:

I løpet av en periode på et drøyt år - fra juni 2015 til august 2016, skal mannen ifølge tiltalen ha ført enten bil, moped eller motorsykkel heile fem ganger, til tross for at han alle gangene var påvirka av flere narkotiske stoffer og selv om han ikke hadde gyldig sertifikat. Han er i tillegg tiltalt for ytterligere tre tilfeller der han har kjørt bil uten lappen.

Saka mot mannen kommer opp i Sunnmøre tingrett 10. oktober.