Slik vil de stoppe useriøse aktører i transportbransjen:

Vil ha eget transportpoliti i Norge

Stortingskandidat Randi Walderhaug Frisvoll (KrF) ønsker eget politi i kampen mot sosial dumping og ulike konkurransevilkår i transportbransjen.

Randi Walderhaug Frisvoll.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

- Vi i KrF ønsker et eget transportpoliti med aktuell påtalekompetanse, som formaliserer samordningen mellom aktuelle etater som Statens Vegvesen, arbeidstilsynet, Tollvesenet, Skatt og Politi. Dette vil på en bedre måte gjennomføre effektive og målrettede kontroller som ikke bare avdekker tekniske feil på kjøretøy, men også brudd på kabotasjeregler, løyveregler, kjøre- og hviletidsregler og arbeids- og lønnsbetingelser i strid med tariff sier Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal KrF til smp.no.