Geir Inge Lien vil på Stortinget for å starte ein heilt ny samferdslepolitikk

– Valet vert eit vegval

– Framom noko anna treng Møre og Romsdal og resten av landet no oppgraderte fylkesvegar.

UTPEIKA Senterparti-veteranen Kristin Sørheim og senterpartiørstaordførar Stein Aam peikar ut Vestnes-ordførar og partifelle Geir Inge Lien til å kome seg på Stortinget for å få i gang ein heilt ny vegpolitikk. – Etter alt å døme er det Arbeidarpartiet som best kan vere med oss og fronte ein ny vegpolitikk, seier Lien.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Dette hevdar 2.kandidat til stortingsvalet for Senterpartiet i Møre og Romsdal, Geir Inge Lien.