Partiduell:

Dei unge stemmene

Ungdomspartia har sterke meiningar om tema som miljø og flyktningar. Vi utfordra to og to parti til å ta debatten.
Nyheter