Klart for siste etappe for skipstunnelen

26. september starter arbeid med den siste kvalitetssikringen av Stad skipstunnel.

Skipstunnel Arbeidet med den siste kvalitetssikringen av prisen på Stad skipstunnel starter i september. Byggestart er planlagt i 2019. 

Nyheter

-Ved at en da går i gang med den siste og avsluttende kvalitetssikringen av prisen, betyr det at skipstunnelen er i rute til oppstart i første del av NTP-perioden, sier Frps Jon Georg Dale.