Ålesund

Vil kjøpe bossdunker til 10 millioner

Nye avfallsdunker koster millioner.

AVFALL Snart blir det flere dunker og mer kildesortering. 

Nyheter

Konserninnkjøp i Ålesund kommune varsler at det inngås avtale om kjøp av avfallsdunker for matavfall og glass- og metallemballasje til en verdi av i overkant av 10 mill.kr. for ÅRIM. Sju kvalifiserte tilbydere var med i anbudskonkurransen. Valget falt på Namdal Ressurs AS.