Vil dyrke meir jordbær:

Fekk ikkje nok Valldal-bær

Årets jordbærsesong er ikkje noko å skryte av. Det trengst mykje meir bær. Difor vert det sett i verk tiltak for å få fleire til å dyrke, ikkje berre i Valldal.

Bærplukkarar Valldal Grønt AS, mottakar av jordbær, skal no gå offensivt ut for å få fleire til å bli jordbærdyrkarar. Til dette arbeidet har dei fått støtte frå Innovasjon Norge og næringsfondet i Norddal.  

Nyheter

– Vi fekk i år inn 357 tonn med jordbær, mot 386 tonn i fjor. Vi skulle lett ha klart å selje det tredobbelte, seier Harald Valle, dagleg leiar i Valldal Grønt.