Skjer i sjøen for smoltproduksjon:

Kan velte store planar i Stordal

For eit år sidan vart det lansert planar om storstilt smoltproduksjon i Stordal. Men framleis manglar dei løyve frå styresmaktene.

SMOLT Her, i det som tidlegare var fabrikken til Helland Møbler i Stordal, vil Stordal Aquaproduksjon starte med smoltproduksjon. Det er planar om 4 – 6,5 millionar smolt i året. Frå venstre Per Magne Grøndahl, Norsk Sjømat, styreleiar Harald Espeland, ordførar Eva Hove og Jarle Myking, Norsk Sjømat. 

Nyheter

– Vi fekk først avslag på søknadane våre om fire utviklingskonsesjonar. Dette har vi klaga på, og ventar framleis på svar, seier Jarle Myking, nestleiar ved Norsk Sjømat AS i Stranda.