Helseforetaket

Remme kan trolig vente seg regning fra Ålesund kommune

Ålesund kommune regner på hvor mye de skal kreve tilbakebetalt fra Helseforetaket.

Direktør Espen Remme har fått fullmakt fra styret til å gå i dialog med Molde kommune.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I juli vant Molde kommune mot Helse Møre og Romsdal i den nasjonale tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren.