Ålesunder satser i utleiemarkedet

Utleieplattformen Husleie.no utfordrer tradisjonelle aktører i utleiemarkedet.

Husleiemarkedet Ålesunderen Kjetil J. Olsen satser nå på husleiemarkedet gjennom portalen Husleie.no  Foto: Pressefoto

Nyheter

Selskapet har bygget opp et team med lang fartstid innen digitalisering av tradisjonelle bransjer og fått med seg erfarne investorer. Fra å være en tjeneste for utleiere av en eller to boliger, åpner de opp for profesjonelle utleiere.

– Tiden da utleiere synes det akseptabelt å gi fra seg åtte til 12 prosent av husleien til administrasjon og forvaltning er forbi. Vi senker prisnivået bransjen har operert med og åpner samtidig våre tjenester også for selskaper og privatpersoner som har en portefølje av boliger, sier daglig leder og ålesunder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

Stort marked

Utleiemarkedet er stort og fragmentert. I overkant av 500 000 boliger i Norge leies ut og omsetningen i markedet er på mer enn 50 milliarder kroner i året. Profesjonelle eiere betjener cirka 20 prosent av markedet.

– I motsetning til i en del andre land, hvor aktørene har majoriteten av leieboligmarkedet. I Danmark har de for eksempel mellom 80 og 90 prosent. Det betyr at forvaltningen av utleieboligene i Norge enten skjer på kvelden eller med svært små organisasjoner. Det vi gjør for disse er å automatisere den administrative forvaltningen, fra publisering av annonser, screening av potensielle leietakere, leiekontrakt med digital signering, husleieinnbetaling og –innkreving, til avslutning av leieforhold, sier Olsen.

Betaler for sent

I en undersøkelse Husleie.no har gjennomført blant utleierne, sier to av tre at de opplever at leietakere betaler etter fristen, og hver fjerde sier at leietakeren alltid betaler for sent.

– Dette illustrerer godt noe av det merarbeidet utleiere har ved boligutleie. Oppfølging av dårligere betalere og i siste instans arbeid med å få leietakere kastet ut, er arbeidskrevende. Dette arbeidet har vi nå overtatt for dem. I tillegg følger vi blant annet opp indeksregulering av leieprisen, som kun 20 prosent av utleiere i dag gjør. Vi hjelper også utleiere til å øke kvaliteten på leietakere, gjennom leietakerbevis, sier han.

Husleie.no er både bindeleddet og forvaltningstjenesten mellom utleiere og leietakere. Nå satser de på å bli den foretrukne partneren for alle som har fra én til 500 boliger som de har langtidsutleie på.

– AirBnB-segmentet er ikke for oss. Vi henvender oss til alle de andre. Enten de leier ut en hybel eller eier en eller flere bygårder med leiligheter. Grunnen til at vi kan gå bredt ut, er at vi har automatisert alle prosessene. Det gjør at vi kan ha en langt lavere pris på tjenestene, enn de aktørene som har vært i utleiemarkedet en stund, sier han.

Totalt forandret

Selskapet ble etablert i 2010, men har i løpet av det siste halvåret gjennomgått en total omveltning. Tjenestespekteret er utvidet betraktelig, plattformen er nyutviklet og selskapet har fått et helt nytt team og flere kjente investorer har kommet inn på eiersiden. Blant er de erfarne investorene Grunde Eriksen, Ivar Kroghrud og Ståle Løvbukten nå med på eiersiden.

– Investorene tilfører både viktig kompetanse og frisk kapital til videre utvikling av selskapet. Vi har investert flere millioner i ny plattform, og vi jobber fortsatt med å utvikle den, slik at utleiere skal få en enda enklere og bekymringsfri hverdag. Målet vårt er at selv med en betydelig portefølje av boliger, kan utleiere forvalte dem selv på én time i uken, sier Olsen.

Brukerbasen til selskapet øker raskt, og bare i august måned økte antallet personer som benytter selskapets tjenester øker med over 3 000.

– Vi har tre hovedgrupper av brukere. Privatpersoner og selskaper som har forvalter boligene sine på vår plattform, utleiere som bruker våre juridiske dokumenter og løsninger for avtaleinngåelse og leietakere som kjøper garantier og lån gjennom tjenesten, sier daglig leder Kjetil J. Olsen.