EU ber Norge slutte med kvalfangst

EU-parlamentet oppfordrer Norge til å slutte å fange kval. – Jeg er skuffet, svarer fiskeriminister Per Sandberg.

ARKIV. M/S Kato er siste båt på Nordvestlandet som driver med kvalfangst.   Foto: Ole Mindor Myklebust

Nyheter

Til tross for et internasjonalt forbud mot kommersiell kvalfangst, har Norge drept mer enn 13.000 kval, slås det fast i en pressemelding fra EU-parlamentet tirsdag.

«Parlamentet oppfordrer Norge til å stanse all kommersiell kvalfangst og følge Den internasjonale kvalfangstkommisjonens (IWCs) moratorium. Representantene vil også at EU-kommisjonen oppgir informasjon om kvalkjøttransporter som fraktes via EUs havner, samt at intet kvalkjøtt er i omløp via disse knutepunktene», heter det videre.

EU-parlamentet påpeker at Norge økte kvalfangskvoten til 999 individer i sesongen 2017, fra 880 i år 2016. Norges eksport av kvalkjøtt har også økt kraftig de siste årene.

Sandberg: – Lovlig


Sandberg vil doble fangsten av vågehval

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil doble den omstridte fangsten av vågehval for å selge mer til Japan. 

– Jeg er skuffet over at vi nok en gang ser forsøk på å befeste myter om at norsk kvalfangst ikke er lovlig eller bærekraftig, sier fiskeriminister Per Sandberg til Sunnmørsposten.

Han understreker at han mener den norske fangsten er lovlig.

– Det såkalte moriatorie-vedtaket fra 1982 om stans i all kvalfangst, er ikke basert på vitenskap slik som kvalfangstkonvensjonen krever. Norge fulgte derfor konvensjonens oppskrift: vi protesterte mot vedtaket og sa oss ikke bundet av det, sier fiskeriministeren.

Han mener at også transitt i EU-havner er lovlig.

– Eksport fra Norge med kvalprodukter krever en eksportlisens, som også gjør transitt av kval gjennom havner i EU lovlig, fortsetter han

– Bærekraftig

Sandberg understreker videre at Norge forvalter og høster vågekval etter bærekraftige prinsipper og vitenskapelige kriterier fastsatt av Vitenskapskomiteen til Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC).

– Havforskningsinstituttets siste bestandsestimater viser at det er store mengder vågehval i norske farvann, drøyt 100.000. Vår fangst er svært beskjeden: I 2017 ble det fastsatt en totalkvote på 999 dyr. Det har hittil i år blitt fangstet omtrent 430 vågehval i 2017, under halvparten av kvoten, sier Sandberg til Sunnmørsposten.