Bålforbudet over for i år

Fredag oppheves det generelle bålforbudet for i år. Nå kan du se fram til lange høstkvelder rundt bålet. Kanskje til og med lage middagen på bål.

  Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Høsten er en flott tid for å nyte middagen i det fri, også på en hverdag. Du trenger ikke å dra ut på en lang ekspedisjon –  det å lage og nyte middagen i friluft er en opplevelse i seg selv, oppfordrer Norsk Friluftsliv.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det et generelt bålforbud, for å forhindre skog- og lyngbrann.

Symbolet på friluftsliv

– I Norge er bålet selve symbolet på friluftsliv og er en viktig del av allemannsretten. Selv om det er restriksjoner på båltenning store deler av året, er det å samles rundt et bål en verdifull del av kulturen vår, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Mens bålforbudet tidligere bare gjaldt i og rundt skogsmark, ble det i 2016 endret til å omfatte all utmark. De nye reglene åpnet imidlertid også for bruk av skjønn, og sier at man kan tenne bål også under det generelle bålforbudet, dersom det åpenbart ikke kan medføre brannfare.

Viktig å bruke hodet

Selv om forbudet er over for i år, understreker Siri Meland at det er viktig å bruke hodet når man skal gjøre opp ild i naturen.

– Mine beste tips er; bruk hodet, vis aktsomhet og husk regelen om sporløs ferdsel. Skal du tenne bål, så bruk en bålplass som allerede eksisterer i stedet for å lage en ny, og husk å ikke gjøre skade på friske trær og planter. Da er det bedre å ha med ved hjemmefra, sier Meland.

– Vi ønsker at alle skal nyte høsten ute, og at så mange som mulig skal oppleve , gledene ved å kose seg rundt et bål, men det er viktig at man vet hvilke regler som gjelder.