Hurtigruten frafaller søksmål mot Ålesund havn

Hurtigruten frafaller søksmålet mot Ålesundregionens havnevesen.

Foto: Staale Wattø.  Foto: Staale Wattø

HAVNA Havnefogd Ole Christian Fiskaa i Ålesund er glad for at søksmålet mot havna trekkes.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det opplyser Ålesund havnevesen i en pressemelding torsdag. Hurtigruten krevde endring i priser og betingelser, samt tilbakebetaling av flere millioner kroner.

Bakgrunn: Hurtigruten med millionkrav (for abonnenter)


Dette er saken:
  • Hurtigruten har siden 2014 forsøkt å endre norske havners innkreving av anløpsavgift og kaivederlag.
  • Nå er den rettslige striden om kaivederlaget avsluttet for Ålesund havn og fire andre havner langs kysten. Dette er en betaling den enkelte havn fastsetter størrelsen på.
  • Når det gjelder anløpsavgiften fastslo Samferdselsdepartementet tidligere i år at norske havner i flere år har feiltolket havneloven og overfakturert blant annet Hurtigruten for mange millioner kroner.
  • Som følge av et tilsyn basert på nye regler må Kristiansund og Nordmøre havn betale tilbake 17,6 millioner kroner til ulike rederier. Også Ålesund kan bli nødt til å betale om et tilsyn her kommer til samme konklusjon.

– Det er fem saker inkludert Ålesund som nå trekkes, så vil vi fortløpende vurdere de øvrige sakene. Prinsippene i disse sakene er forholdsvis like, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten til smp.no.

For Ålesund havn sin del, dreide det seg konkret om fire millioner kroner.

– At vi nå trekker sakene, betyr ikke at vi mener prisen i disse havnene er rett. Vi ønsker fortsatt sterkt å komme i reelle forhandlinger med havnene. Dette handler om helt nødvendig forutsigbarhet for sjøfarten, sier Lillebo.

Bakgrunnen for at disse fem sakene frafalles, er at disse havnene ikke ville godta en fristforlengelse, i påvente av at Bodø-saken skulle bli avgjort (se under, journ. anm.).  Dermed følte Hurtigruten at de var tvunget til å stevne havnene.

Tapte mot Bodø

Hurtigruten kom med lignende krav mot flere havner langs kysten.

– Sunnmøre tingrett besluttet i mars 2017 å stanse saken i påvente av Høyesteretts vurdering av en lignende sak Hurtigruten hadde anlagt mot Bodø havn. Denne saken endte med full frifinnelse av Bodø havn. Som følge av dette har Hurtigruten besluttet å frafalle søksmålet mot ÅRH, skriver havnevesenet i pressemeldinga. 

Bakgrunn: Hurtigruten tapte på alle punkter i retten

Hurtigruten tapte mot Bodø havn i lagmannsretten, men anket. I juli ble det klart at Høyesterett avviste anken.

– Glad

Hurtigruten vil ikke kreve dekket saksomkostninger, mens Ålesundregionens havnevesen vil som følge av avgjørelsen ha krav på å få dekket sine utgifter.

– Jeg er først og fremst glad for å kunne bruke vår tid og våre ressurser på å videreutvikle gode havnetilbud, snarere enn å være i strid med en viktig kunde. Jeg synes Lagmannsrettens behandling av saken i Bodø virket grundig og gjennomarbeidet, og Høyesterett har nå bekreftet dette. Fornuften har seiret i denne saken, til det beste for alle brukerne av Ålesundregionens offentlige kaier og havnetjenester, skriver havnesjef Ole Christian Fiskaa i Ålesund i pressemeldinga:


Mange vil overta båtruten mellom Bergen og Kirkenes

Samferdselsdepartementet sier det er betydelig interesse for å overta når Hurtigrutens kontrakt på rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes går ut i 2020.