Ørsta:

Politiet kontrollerte alle sjåførar på E39

Alle som køyrde på E39 inn og ut av Ørsta vart torsdag kontrollerte. I ti timar varte storkontrollen.

Storkontroll: I ti timar torsdag vart alle køyretøy inn og ut av Ørsta stoppa, og alle førarar kontrollerte for promille. FOTO: TERJE ENGÅS 

Målet vårt er å bli endå flinkare til å samarbeide

Steven Blindheim
Nyheter

LEIAR Kontrollen vart leia av politiførstebetjent Steven Blindheim. 

– Vi promilletestar alle sjåførane, undersøker om dei har gyldig førarkort, om bilen har forsikring, om dei nyttar bilbelte – og om køyretøyet har vore til EU-kontroll. Det einaste vi ikkje kontrollerer denne gongen, er farta, fortel politiførstebetjent Steven Blindheim.

Han er trafikkoordinator i politiet, og var leiar av planlegginga og sjølve kontrollen.