Brannsjef vil ha fjerna «falske» vasskjelder – men kan aldri sløkkje all brann

– Uråd å sikre distrikta

– Det vil vere teknisk uråd å skaffe nok sløkkjevatn på bygdene.

PLENTY MED VATN Ved hovudbrannstasjonen i Volda sentrum treng ein gå berre nokre få meter og vippe opp eit kumlokk i gata for å finne rikeleg av sløkkjevatn. Brannsjef Roy Inge Heltne (t.v.) seier at slike brannventilar som ikkje leverer, snarast må ut av systemet. Han hevdar ein av dei fremste styrkane til brannvernet, er at mange brannmenn er tilsett i teknisk etat, som arbeidsleiar Anders Rogne her.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Dette seier den svært erfarne brannmannen og brannsjef Roy Inge Heltne i Volda.