ÅRIM:

– Søpla vil bli henta som normalt tysdag

Kundane skal merke minst mogleg til at RenoNorden har gått konkurs, men det kan bli dagar med driftsutfordringar, seier Årim.

  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Renovasjonsselskapet RenoNorden er konkurs

Selskapet har samlet inn avfall for Årim.

Årim er oppdragsgjevar for selskapet RenoNorden som måndag kveld melde at dei er konkurs. RenoNorden hentar bosset til kvar tredje husstand her i landet, og dei har kontrakt med Årim om henting av restavfall og papir i 12 kommunar i Ålesundregionen.

– Vi har lagt planar for å handtere dette, seier kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg i Årim. Miljøselskapet Årim har kontrakt til 2019 med RenoNorden, som altså i ei børsmelding måndag kveld melde at dei er konkurs. DNB og Danske Bank har begge avslått å stille ytterlegare midlar tilgjengeleg. Sjansen for at det vert opna konkurs i selskapet tysdag er svært høg.


Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM seier målet er at kundane skal merke minst mogleg.  

 

– Vi har visst om dei økonomiske problema sidan i vår, og har lagt planar, fortel Ukkelberg i Årim. Selskapet sitt hovudmål er at kundane skal merke minst mogleg

– I første omgang ønskjer vi å ta over både bilar, folk og rutinar som RenoNorden har hatt i våre kommunar, seier Ukkelberg. Målet er at ting skal gå som normalt. Kva vi gjer på lengre sikt må vi kome tilbake til seinare.

– Korleis blir det konkret med henting tysdag?

– Tysdag vil hentinga gå som normalt. Og førebels er det RenoNorden som har regien. Med det sagt er vi budd på å ta over på kort varsel.

– Det kan bli dagar med driftsutfordringar. I ein konkurssituasjon er vi avhengige av å få til ein avtale med bustyrar for å få disponere biler og folk. Målet er likevel at folk skal merke minst mogleg og vi har tru på at dette skal ordne seg, seier Ukkelberg.