E39-møte med vegdirektøren i dag: Skal velge vegtrasé

Statens vegvesen er mandag i møte med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Her skal ny E39 mellom Ålesund og Molde diskuteres.
Nyheter

Fra før er det kjent at ny E39 mellom Ålesund og Molde er planlagt via Møreaksen, en 16 km lang undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden til Vik i Vestnes kommune.