Helseeffekter av marint råstoff

Møre og Romsdal kan ta en global, ledende posisjon. Og det i et raskt voksende marked for produkterer rettet mot menneskelig ernæring og helse.

Arrangører Fra v.: Mari Liavaag Holm (NTNU), Grete Hansen Aas (NTNU), Janne Stangeland (Møreforsking) Robert Wolff (Sintef Ocean) Wenche Uksnøy (Blue Legasea), Margareth Kjerstad (Møreforsking). 

Nyheter

Det hevder arrangørene bak den biomarine konferansen som finner sted på NMK2 kommende onsdag. De mener at sjømatnæringen bør ha som ambisjon å utnytte en større del av de tilgjengelige forsknings- og innovasjonsmidlene.

135 personer er påmeldt konferansen som arrangeres for tredje gang.

Bak konferansen står Blue Legasea, Sintef Ocean, NTNU Ålesund, Møreforsking og Sparebanken Møre.

Tema er helseeffekter av marine ingredienser, nytt fra ulike forsknings- og utviklingsprosjekt, samt erfaringer fra bedrifter som satser på kommersialisering av nye marine ingredienser.

Helseeffekter

Når det gjelder helseeffekter og potensiale innen marine ingredienser, blir det blant annet smakebiter fra klinisk ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Fra medisinsk avdeling ved Ålesund sjukehus kommer Dag Arne Lihaug Hoff. Han stiller spørmål om vi kan studere effekter av marine peptider i mennesker når det gjelder blodsukker og muskelhelse.

Oddrun Guldbrandsen fra Universitetet i Bergen tar for seg helseeffekter av proteiner fra fet og mager fisk. Spørsmålet er om restråstoff har andre egenskaper enn filetmel.

Kommersialisering

Konferansen har også en bolk med nytt fra forskningsfronten. Tredje del handler om vegen fra idé til kommersialisering. Her er bedrifter som Halsensen Granit, Biomega og Arctic Nutrition representert.

Siste del av konferansen gir innblikk i hva virkemiddelapparatet kan bidra med.

Her vil Forskningsrådet, Møre og Romsdal fylkekommune, Innovasjon Norge og Horisont 2020-programmet vil informere om finansieringsmuligheter for utviklingsprosjekter.