Mener parkeringskapasiteten er for liten

- Sjøtransport kan være løsningen for Campus Ålesund

Rolls-Royce er bekymret for at behovet for parkeringsplasser kan bli undervurdert ved Campus Ålesund.

Nye Campus Slik er torget ved nye Campus Ålesund tenkt. 

Nyheter

Det kommer frem i et brev Rolls-Royce har sendt til Ålesund kommune, der de komme rmed merknader til områdeplanen for Campus Ålesund.