Overtid på Bingsa

Dette er funnene til kommunerevisjonen om overtid.

KOMMUNEREVISJONEN La fram funnene sine for kontrollutvalget.  Foto: MARIUS SIMENSEN

Nyheter

Bingsa Næring har avtale om utvidet overtid med de tillitsvalgte, slik at de ansatte lovlig kan jobbe inntil 300 timer overtid på 52 uker.

Ikke all overtid er ulovlig. Årsaken er at en normal arbeidsuke etter tariffavtalen er 37,5 timer, og ifølge loven telles ikke overtiden før etter 40 timer i uka.

Vi har derfor tatt hensyn til 2,5 time i fratrekk hver uke.

Her kan du lese reglene for overtid.

2016:

PERSON 13

 • 513,5 timer utbetalt overtid
 • 436,5 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 334 timer
 • Ved 6 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 1 tilfelle var det en uke med 52 timer overtid (forklarer 4 av 6 tilfeller i forrige strekpunkt)
 • Ved 3 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager (inkl. forrige strekpunkt)

PERSON 8

 • 737,5 timer utbetalt overtid
 • 703 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 580,5 timer
 • Ved 8-9 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer

PERSON 11

 • Begynner 01.02.16
 • 600,5 timer utbetalt overtid
 • 656,5 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 528,5 timer
 • Ved 10 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 1 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 10

 • 623,75 timer utbetalt overtid
 • 575,75 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 454,25 timer
 • Ved 4 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 2 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 6

 • 245 timer utbetalt overtid
 • 252 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 181,5 timer
 • Ved 3 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 1 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 5

 • 372 timer utbetalt overtid
 • Usikkerhet: Tid til avspasering antas å være opparbeidelse av plusstid og legges til
 • I så tilfelle 368,67 ekstra arbeidsstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 285,17 timer
 • Ved 3 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager
 • Hvis en ser bort fra tid til avspasering vil det likevel være 1 uke som overstiger 20 timer

2015:

PERSON 5

 • 413 timer utbetalt overtid
 • Usikkerhet: Tid til avspasering antas å være opparbeidelse av plusstid og legges til
 • I så tilfelle 517,55 ekstra arbiedsstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 411,55 timer
 • Ved 8 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 4 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager
 • Hvis en ser bort fra tid til avspasering vil det likevel være 4-ukersperioder som overstiger 50 timer og uker over 20 timer

PERSON 8

 • Begynner 01.09.15
 • 133 timer utbetalt overtid
 • 226,5 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 181,5 timer (på 18 uker)
 • Ved 7 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 2 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 2

 • 367 timer utbetalt overtid
 • 339 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 261,5 timer
 • Ved 4 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 2 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

2014:

PERSON 2

 • 482 timer utbetalt overtid
 • 497 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 412 timer
 • Ved 6 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 5 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 5

 • 318 timer utbetalt overtid
 • 353 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 287,5 timer
 • Ved 4 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer (følger av neste punkt med høye enkeltuker)
 • Ved 4 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 7

 • Første overtidstime 24.06.
 • 339 timer utbetalt overtid
 • 361 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 299,3 timer
 • Overstiger 200 timer i løpet av 26 uker
 • Ved 5 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 4 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 15

 • Første overtidstime 01.07.
 • 181 timer utbetalt overtid
 • 214,5 overtidstimer og tid til avspas registrert i DVPro (Av dette 26 timer til avspas)
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 164 timer
 • Mao 164 timer i løpet av 26 uker 
 • Ved 1 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON Bingsa Gjenvinning før overføring til ÅRIM – ikke med i nr. brev

 • 240 timer utbetalt overtid
 • Ved 1 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 3

 • 213 timer utbetalt overtid
 • Fra og med uke 11 til og med uke 36 var overtiden 155,5 timer (26 uker)

PERSON 6

 • 318 timer utbetalt overtid
 • Ved 1 tilfelle var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

2013:

PERSON 3

 • 865 timer utbetalt overtid
 • 875,15 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 772,65 timer
 • Ved 30 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 14 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 2

 • 584 timer utbetalt overtid
 • 502 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 401,5 timer
 • Ved 8 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 4 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 1

 • 860 timer utbetalt overtid
 • 822,5 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 718,5 timer
 • Ved 33 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 14 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

PERSON 6

 • 216 timer utbetalt overtid
 • 217,5 overtidstimer registrert i DVPro
 • Etter ukesvis fradrag 2,5 timer: 164 timer
 • Ved 4 tilfeller overstiger siste 4 uker 50 timer
 • Ved 2 tilfeller var overtiden over 20 timer i løpet av 7 ukedager

KILDE: KOMMUNEREVISJONEN / ÅLESUND KOMMUNE