Sunnmørsk tråler:

Hadde tre prosent for mye bifangst - skipper får 25.000 i bot

Politimesteren i Møre og Romsdal har skrevet ut forelegg til en skipper for manglende fangstmelding.

  Foto: Illustrasjonsfoto:NTB scanpix

Nyheter

En skipper fra Sunnmøre må ta stilling til om han vedtar et forelegg på 25.000 kroner eller vil møte i retten etter at det ble avdekket avvik på fangstmelding og faktisk fangst under fiske utenfor Nord-Norge våren 2016.

Ifølge forelegget fra Politimesteren i Møre og Romsdal hadde fiskebåten en bifangst av torsk og/eller hyse ombord på 33,2 prosent. Tilltatt bifangst av torsk og hyse er inntil 30 prosent for fartøy med seitråltillatelse i perioden 1. januar til og med 31. mai.

Skipperen har også overtrått Havressurslovens bestemmelser om innsending av korrekt melding om dagens fangst (DCA), ifølge politiet.

Hvis forelegget ikke vedtas vil politiet sende saken til domstolen og legge ned påstand om bot på 30.000 kroner, subsidiært fengsel i 60 dager.