– Skandalejournalistikk av Sunnmørsposten

Kommunetopp mener Sunnmørsposten blander sammen ting og lager skandalejournalistikk om Bingsa.
Nyheter