Fremmerholen:

Innbyggere vil flytte vannanlegget

Ber om ny vurdering.

PARK Imot renseanlegg i friområdet ved Fremmerholen barnehage.  Foto: ÅLESUND KOMMUNE

Nyheter

Over 1.000 personer skrev tidligere i år under på et opprop mot plassering av et nytt vannbehandlingsanlegg i et friområde ved Fremmerholen barnehage.

Nå ber Fremmerholen Vel og Lillevannets venner i et brev til rådmann Astrid Eidsvik om at Ålesund kommune vurderer saken på nytt.

De viser til at man ved valgt plassering taper et viktig og mye brukt rekreasjonsområde for all fremtid.

Beboere i området, barnehager, skoler og idrettslag benytter området daglig til alt fra barneselskap og frilek til organisert idrett. Ikke bare innbyggerne i området, men også befolkningen i andre deler av Ålesund og omegn bruker friområdet, påpeker de.

De ber om at plasseringen vurderes på ny, og mener plassering i Holsfjellet, som også er utredet, bør vurderes på nytt.