Innkjøpssjefen fulgte ikke opp bystyrets vedtak

Tror ikke Bingsa-saka kunne vært unngått

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund tviler på at Bingsa-saka kunne vært unngått om innkjøpssjefen fulgte opp bystyrets vedtak.

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg (t.h.) og rådmann Astrid Eidsvik i kontrollutvalget før sommeren.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

I 2010 vedtok bystyret i Ålesund rammene for innkjøpspolitikken. Under punkt for rapportering sto det: