Færre varsler til Nav om oppsigelser og permitteringer

Nav har mottatt færre varsler om oppsigelser og permitteringer de første åtte månedene i 2017, sammenlignet med samme periode i fjor.
Nyheter

Fra januar til august i år har Nav fått varsler om mulige oppsigelser og permitteringer som berører 18.200 personer, opplyser Nav. I 2016 var tallet for samme periode 32.300 personer, mens det i 2015 var 30.000.

For august mottok Nav varsler som gjaldt 3.400 personer. Foruten en enkeltbedrift i Akershus som varslet at de kanskje måtte permittere 2.500 ansatte i forbindelse med varsel om mulig streik, gjaldt resten av varslene 900 personer.

De fleste av varslene gjelder permitteringer ikke oppsigelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

– Selv om disse tallene kan variere mye fra måned til måned, har antall varsler om permitteringer og oppsigelser nå stabilisert seg på et lavt nivå. Mens de fleste av varslene i 2015 og 2016 gjaldt oppsigelser, ser vi nå at de fleste av varslene gjelder permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Om lag en tredel av varslene er innen industrinæringen, men der er antallet berørte halvert sammenlignet med samme periode i fjor. Flest varsler så langt i år er mottatt i Oslo og Akershus, mens Rogaland har opplevd den største nedgangen.

Kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte må varsle Nav. Alle varslene resulterer normalt sett ikke i oppsigelser eller permitteringer.