Ålesund:

Tomtestridig runddans i Fremmerholen

TOMT VA-er tomt for renseanlegg, øst for barnehagen (B). 

Nyheter

Fremmerholen Vel og Lillevannets venner har bedt rådmannen vurdere plasseringen av et vannbehandlingsanlegg på nytt. Plasseringen som ble vedtatt i bystyret 9. mai i år, er nabotomta til Fremmerholen barnehage.