Storfjorden blir testfjord for framtidsskip

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og en sammenslutning ledet av GCE Ble Maritime på Møre signerer i dag en avtale som legger til rette for at Storfjorden nå kan benyttes som testfjord for framtidens fjernstyrte og autonome skip.

Testområde Storfjorden blir testfjord for fjernstyrte og autonome skip  Foto: EINAR ANDA

Nyheter

Dette kommer fram i en pressemelding fra GCE Blue Maritime.

Allerede i 2015 kunngjorde Sjøfartsdirektoratet at Norge som flaggstat bør være først til å få ubemannet skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert.

Godt egnet fjord

– Storfjorden er ideell, med nærhet til hele 14 skipsverft og 20 rederier hvorav flere allerede benytter dette området til å foreta prøveturer for nybygde skip. I tillegg er området viktig med tanke på fullskalatesting for internasjonale og nasjonale bedrifter som ligger langt framme i den maritime og marine teknologiutviklingen, sier Per Erik Dalen, adm. dir. for GCE Blue Maritime i pressemeldingen.

I tillegg kan tilhørende sidefjorder til Storfjorden benyttes som testfjord.

Det er åtte ferjestrekninger i området, en rekke oppdrettsanlegg, nærskipsfart samt fjordturisme som gjør at trafikkbildet er godt egnet for å teste ny teknologi, skriver GCE.

Og i forbindelse med planarbeidet rundt Hafast er det utplassert en rekke sensorer for måling av vind og strømforhold.

(saken fortsetter under) 

Modelltest av sjølvstyrt skip gjekk betre enn venta:

Stor interesse for verdsnyheit - og lokale verft vil bygge

Designarane frå Herøy får allereie førespurnader frå transportørar. Og kanskje får eit lokalt verft jobben med å bygge verdas første sjølvstyrte skip.

 

Førerløse skip

Her utvikles teknologi i verdensklasse

Verdens første testområde for førerløse skip åpnet - to sunnmøringer og en nordfjording sentrale i arbeidet


Viktig med nærhet

Viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU Ålesund mener det er positivt med testområder nær campus. Studentene kan dermed være aktive i reelle utviklingsprosjekter.

– Rolls-Royce Marine har vært blant pådriverne for å få på plass den nye avtalen om testfjord. Selskapet er opptatt at av å få nye ideer raskt fra tegnebrettet til sjøen. Storfjorden blir nå det andre fjordområdet i Norge som er godkjent for dette formålet. Fra før er også Trondheimsfjorden godkjent som testfjord, heter det i pressemeldingen.

Fra før er også Trondheimsfjorden godkjent som testfjord og her det allerede flere prosjekter i gang.


Her skal industrien teste førerløse skip

Førerløse skip er blant de heiteste begrepene innenfor maritim næring for tida. Fredag ble det signert en avtale som gjør Trondheimsfjorden til verdens første testområde for slike fartøy.