Sommerbruk av Blindheimshallen:

Usikre på om noen skal få spesialbehandling

Det sitter langt inne for Kultur- og oppvekstkomiteen å ta fra sportsdrillmiljøet avtalen om sommertrening. Selv om rådmannen mener det bør gjøres for å sikre likebehandling.

Reagerer på særavtale Blindheim IL volley mener at sportsdrillklubbene får urettferdige særavtaler. Bildet er fra Blindheimshallen, men vi presiserer at disse konkrete spillerne ikke har noe med denne saken å gjøre.  

Nyheter

Siden 2014 har Ålesund sportsdrill hatt en spesialavtale med kommunen om såkalt «utvidet sommertrening» i Blindheimshallen på ei tid der hallen vanligvis er stengt. I mars i år fikk også Spjelkavik drillklubb en lignende avtale om å betale 20 kroner timen og sørge for renhold og tilsyn sjøl.