Stortinget:

Helse-politikk for Marianne

Marianne Synnes er blitt plassert i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget.

Marianne Synnes  Foto: KristinStoylen

Nyheter

- Det viktigste vi skal jobbe med er å fortsatt redusere ventetidene, utvide pakkeforløp og løfte barn og unges psykiske helse. Men det skjer også mye innen bioteknologiområdet og velferdsteknologi som jeg ser frem til å jobbe med, sier Marianne Synnes i en kommentar.

Høyres fraksjon i Helse-og omsorgskomiteen består av Sveinung Stensland (fraksjonsleder), Torill Eidsheim og Erlend Larsen, i tillegg Marianne Synnes. 

- Mine førstevalg på komiteer var utdanning og næring, og jeg vil fortsatt ha et stort politisk engasjement også på disse områdene. Men med bakgrunn som bioingeniør, doktorgrad fra kreftforskningsinstituttet på Radiumhospitalet og ansatt ved medisinsk fakultetet på NTNU, var det likevel ikke helt uventet å bli plassert i Helse-og omsorgskomiteen, og jeg ser nå frem til å jobbe innenfor et bredt og svært viktig område, sier hun.

Mandag klokka 13.15 skjer den høytidelige åpningen av Stortinget.