Tre rederi med i kampen om verdens første hydrogenferje

Rederiene Norled, Fjord1 og Boreal er kvalifisert av Statens vegvesen.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Arkivbilde  Foto: Staale Wattø

Nyheter

De tre rederiene er med videre i konkurransen om å utvikle og drifte verdens første hydrogen-elektriske ferje, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 i Rogaland med hydrogen-elektrisk drift. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

–  Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdens ledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig fremtidsrettet teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldinga.


Satser på hydrogen - har flere maritime prosjekt

Samarbeidsselskap som skal utvikle hydrogenløsninger er lansert.

Første anbud for hydrogen-elektrisk ferje:

Nå kommer det hydrogenferje

For første gang lyses det ut et anbud for hydrogen-elektrisk ferje på riksveinettet. Kontrakten gjelder for sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland.

 

Nominert til nyskaperprisen:

Drømmer om ren ferje på verdensarvfjorden

– Ei hydrogenferje på verdensarvfjorden mellom Hellesylt og Geiranger. Drevet fram av hydrogen uten annet utslipp enn vann.