Foreslår to alternativ for trasé mellom Vegsund og Breivika

Ny veg i dagens trasé eller en helt ny tunnel fra Blindheim til Breivika? Nå er det tid for å komme med innspill.

Dette er E39 møter Ålesund

Jøran Mentzoni Eilertsen
Nyheter

– Sammen med Ålesund kommune starter vi nå arbeidet med å lage en kommunedelplan for E39 mellom Vegsund og Breivika, og forslaget til planprogram inneholder to alternativer til trasé, forteller Jøran Mentzoni Eilertsen som er planprosjektleder i Statens vegvesen Region midt.