Full klaff med innhausting i fellesåker i Follestaddalen -før hausten slår inn for fullt

Kål og grønt i potetferien

– Å stå i åkeren og få hauste inn tørre grønsaker ein slik dag er verkeleg meiningsfullt!
Nyheter

Dette seier Marita Hauge, på jobb i lag med ein heil gjeng frå Småjobbsentralen i Ørsta kommune. Staden er midt på ei attlege, midt i ein stjerneforma åker, midt i Follestaddalen – midt i Ørsta. Dette er ein økologisk andelshage, driven etter fellesskaps- og dugnadsprinsippet, og som Sunnmørsposten har skrive om tidlegare i haust.