200.000 til ny hurtigladar for elbil

Enova har tildelt Herøy kommune 200.000 kroner til ny hurtigladar for elbil.

ILLUSTRASJON  Foto: Terje Engås

Nyheter

Den nye hurtigladaren er planlagt ved rådhuset i Fosnavåg sentrum.

– Tiltaket er spelt inn i budsjettet for 2018. Før utbygging av infrastrukturen må tiltaket prioriterast i budsjett. Kommunen arbeidar no med budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-2021. Kva tiltak som vert prioritert, avheng av politisk handsaming. Vanleg praksis er at budsjett og økonomiplan vert vedtatt i desember, opplyser Herøy kommune.