Wenche Uksnøy i Blue Legasea:

– Nå er det vår tur

– Jeg håper politikerne ser Ålesund sin rolle som fiskerihovedstad og at den biomarine industrien er tung her i forhold til de pengene som blir gitt til Bergen og Tromsø, sier prosjektleder Wenche Uksnøy i Blue Legasea.
Nyheter

Hun viser til at i statsbudsjette får Bergen 10 millioner kroner til samlokalisering av Havforskingsinstituttet og den marine delen som er der. Tromsø får fem millioner kroner til nytt senter for arktisk forskning.

– Her er det konkrete ting som er plassert i andre regioner. Det må vi følge litt med på og håpe at våre politikere vil sørge for at vi får litt til vår region.

Trenger et løft

– Hva trengs her?

– En må se at industrien er her. Store deler av industrien er her og nå er det andre miljø som tar posisjon. Vi trenger litt av det samme draget for å løfte vår region. Det er fære og færre utenlanske eiere som kommer inn i disse bedriftene. I forhold til både eierskap og å hjelpe disse bedriftene fram så må vi bli sett som den tyngdekrafta vi har, sier Uksnøy. 

Hun viser til at bedriftene vi har her har en omsetning på ca. 40 milliarder kroner. – Men dette er type havfisk som har store deler av omsetninga si på sjømat og fisk. Marin ingrediens er en liten del av det. Hvis du skal se bare på marin ingrediens er tallene litt annerledes.

Alle er jo med fordi de ser potensialet i framtidig verdiskaping og utnyttelse av marint råstoff på en ny måte.  Der ligger et potensiale som disse bedriftene vil prøve å ta ut, som vi må få drahjelp til å gjøre, sier hun.