Statsbudsjettet

Bare penger til mindre vegtiltak

Penger til nye ferjekaier, rundkjøring på Kverve og planlegging av E39 i Ålesund og Volda er med i forslaget til statsbudsjett.

Nytt Ferjekaiene i Volda (bildet), på Folkestad, Festøya og Solevågen blir tilgodesett med penger over statsbudsjettet. Kaiene må tilrettelegges for nye, elektriske ferjer.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Regjeringa foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til vegformål i 2018, men på Nordvestlandet er det for det meste mindre vegprosjekt som er nevnt i forslaget til statsbudsjett.

E39

På lista over tiltak i Møre og Romsdal nevner regjeringa blant anna mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner.Dette gjelder blant anna utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i Ørsta, Sula og Volda kommuner, i forbindelse med innføring av nye ferjer.

Det blir også penger til bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda og mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund.

Dessuten blir utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund fullført.

E136

Mindre tiltak vil også bli gjort med tilknytning til E136. Her nevner regjeringa blant anna bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund.

Det blir også refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.

Videre blir det mindre fornyingstiltak på E136.

Her skal utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 videreføres. Det samme skal utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.

Det settes også av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og regleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).

Se fullstendig oversikt over statsbudsjettet for Møre og Romsdal her.

Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane blir det brukt en del penger på E39. Det legges til grunn statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av E39 i Gaular.

Og regjeringen foreslår å bruke 190 millioner kroner på E39 Bjørset–Skei i Jølster neste år.

Også riksveg 15 er med i budsjettforslaget, med tiltak i Vågsøy, Eid og Stryn. Det blir penger til tiltak for gang- og sykkelvei-inspeksjon på rv 15. Videre prioriteres det midler til busslommer ved Ytreeide på rv 15 i Stryn.

Se fullstendig oversikt over statsbudsjettet for Sogn og Fjordane her.